• 11265
  Zahradní ventil
 • jednací místnost
  Jednací místnost
 • jídelna
  Jídelna
 • kotelna
  Kotelna
 • monitorováno
  Monitorováno
 • odpadky
  Odpadky
 • sklad
  Sklad
 • technická místnost
  Technická místnost
 • úklid
  Úklid

Kdy dochází k poruchám plochých střech?

on .

K nejčastějším poruchám plochých střech dochází u starších bytových panelových domů, ale také u rodinných domů, kde je mnohdy v již nevyhovujícím stavu hydroizolace. Kromě stáří materiálu může být příčinou poruch také použití nevhodných materiálů, nebo nekvalitně provedené práce. Nezbytností v tomto případě je oprava ploché střechy. Na rozdíl od šikmých střech je výhodou při opravách těch plochých snadnější přístup. Na druhou stranu potřeba údržby plochých střech je četnější. Mezi pravidelné drobné opravy patří vyčištění ucpaného střešního svodu, údržba oplechování, které jinak rezaví, a zabránění praskání střešního pláště vlivem působení klimatu. V případě, máme-li novou nebo nově zrekonstruovanou střechu, je nezbytné nezasahovat jakkoli do střešního pláště po dobu plynutí záruky. V opačném případě zaniká nárok na možnost uplatnění reklamace. Plochou střechu bychom měli kontrolovat alespoň dvakrát ročně, a to na jaře a na podzim.

plochastrecha